gancu

1. pengancing daripada logam, plastik, dan lain-lain yang dilekatkan pada satu hujung tali pinggang dan lain-lain, digunakan untuk mengancing tali pinggang dan lain-lain atau sebagai hiasan. 2. galah yang mempunyai kait pada hujungnya;

menggancu mengait sesuatu dengan gancu.

berkongsi