gancaran

[Jawa] karangan yang tidak bersajak, prosa.

berkongsi