gamen

[bahasa percakapan] kerajaan, pemerintah.

berkongsi