gamer

teragak-agak (hendak membuat sesuatu kerana malu dan lain-lain).

berkongsi