gamelan

seperangkat alat muzik yang berasal dari Jawa, yang terdiri daripada beberapa jenis alat yang dipalu seperti saron, bonang, gambang, gong, dan lain-lain.

berkongsi