gambar rajah

sketsa, rangka atau pelan yang menerangkan sesuatu (hal, perkembangan, dan lain-lain).

berkongsi