galas

1. kayu yang dipikul di bahu untuk mengandar (mengangkat, membawa) barang-barang, kandar, pengandar, gandar;

2. beban yang dikandar dengan galas (kayu);

3. barang jualan yang dijajakan dengan cara berkandar;
~ habis senggulung tandas, lamun dihitung rugi jua (peribahasa) pekerjaan yang tidak menguntungkan;
~ terdorong kepada Cina (peribahasa) sudah terlanjur dan tidak dapat ditarik balik;
bagai menyandang ~ tiga berat tak berapa rintangnya yang lebih (peribahasa) pekerjaan yang senang tetapi susah hendak melakukannya;
dilihat ~ berlaba, dihitung pokok termakan (peribahasa) zahirnya untung tetapi sebenarnya rugi;
sambil menyerodok (menyorok) ~ lalu (peribahasa) sambil bersenang-senang tercapai juga cita-cita (keuntungan dan lain-lain);

menggalas
1. memikul barang-barang dengan galas (kandar), mengandar;

2. menyandang (bungkusan dan lain-lain) di atas bahu, memikul:
ia ~ sebuah bungkusan dan tangannya membimbit beg;

3. menjajakan barang dagangan;
orang ~ penjaja;

4. [kiasan] memikul atau menanggung (tanggungjawab, masalah, dan sebagainya):
dia pulang ke rumah panjang ~ masalah di bahunya;

penggalasan
1. perihal menggalas, perdagangan;

2. tempat berdagang;

penggalas penjaja, pedagang kecil.

berkongsi