galar

[Jawa] pelupuh yang digunakan sebagai tikar.

berkongsi