gajak

sikap dan langkah, tingkah laku, gerak-geri.

berkongsi