gaji

upah yang tetap, bayaran yang tetap untuk pekerjaan;
hari ~ hari pembayaran gaji;
makan ~ bekerja untuk mendapat gaji;
orang ~ pembantu rumah tangga yang diberi gaji, pembantu rumah, amah;
~ bulan (minggu, hari) upah kerja yang dibayar setiap bulan (minggu, hari);
~ buta gaji yang diterima tanpa bekerja (keras);
~ mati gaji yang telah mencapai tahap terakhir (maksimum) dalam tangga gaji seseorang pekerja:
sebagai pemimpin persatuan, dia ingin melihat pekerja sektor perkilangan mendapat ~ mati lebih daripada RM1000 sebulan;
~ pokok
gaji yang menjadi dasar dengan tiada tambahan elaun dan sebagainya;

bergaji mendapat gaji:
~ besar;

menggaji memberi (membayar) gaji, mengambil sebagai pekerja:
ia ~ penolongnya sangat rendah;
orang-orang Cina lebih suka mengambil saudara-saudara mereka bekerja daripada ~ orang luar;

gajian;
orang ~
a) hamba, bujang, babu;
b) orang pinjaman atau sewaan (dengan kontrak dan lain-lain);
hari ~ hari gaji;

penggajian urusan menggaji:
majikan perlu mengemukakan permohonan kepada Urusetia P~ Pekerja Asing di kementerian itu.

berkongsi