gagas

menggagas memikirkan sesuatu;

gagasan buah fikiran yang dijadikan saranan, idea:
kerajaan diminta menjayakan ~ Maphilindo;
dasar ini merupakan satu ~ umum mengenai segala aspek keterlibatan belia dalam masyarakat.

berkongsi