gagar

[Kelantan] cari, raba, geladah;

menggagar meraba-raba, merayau.

berkongsi