gadang II

[Jakarta];

bergadang berjaga sepanjang malam.

berkongsi