gadang I

[Minangkabau] besar;

menggadang bersikap angkuh (congkak).

berkongsi