gadang III

sejenis penampi (beras, kacang, dan lain-lain) yang bulat dan besar, badang.

berkongsi