fusi

[Indonesia-Belanda]

1. gabungan daripada beberapa pertubuhan (parti dan lain-lain);

2. campuran daripada larutan bermacam-macam benda yang menjadi satu.

berkongsi