furun

[Arab] dapur (tempat membakar roti dan lain-lain).

berkongsi