furuk

[Arab] persoalan cabang dalam kewajiban agama:
perbezaan pendapat tentang jumlah rakaat solat tarawih itu bukanlah mengenai ajaran pokok tetapi mengenai masalah ~.

berkongsi