furqan

[Arab] hal (benda) yang membezakan kebenaran daripada kepalsuan;
al-F~ nama lain bagi al-Quran.

berkongsi