furlong

ukuran panjang yang bersamaan dengan 220 ela (1/8 batu atau 201 meter).

berkongsi