fundamentalisme

keakuran yang kuat terhadap sesuatu ajaran (tuntutan agama atau tuntutan beragama):
~ Islam.

berkongsi