fundamentalis

individu atau kumpulan, biasanya pergerakan keagamaan yang berjuang mengembalikan cara hidup yang asal menurut tuntutan agama.

berkongsi