fundamental

bersifat dasar, sangat penting, asas, pokok:
menaruh perhatian pada hubungan yang lebih ~ daripada hubungan yang banyak nampak pada kulitnya.

berkongsi