fulus

[Arab]

1. kepingan wang tembaga;

2. [bahasa percakapan] wang.

berkongsi