fotostat

1. mesin yang digunakan untuk membuat salinan foto bahan-bahan bertulis (bercetak, grafik);

2. salinan yang dibuat oleh fotostat;

memfotostat membuat atau menghasilkan salinan (daripada bahan bertaip, bercetak, dan sebagainya) dengan menggunakan fotostat:
kita boleh ~ rencana yang terdapat pada sebuah majalah yang baru sahaja diterbitkan.

berkongsi