fototaksis

(Biologi) pergerakan organisma sebagai gerak balas terhadap cahaya.

berkongsi