fotosintesis

(Biologi) sintesis sebatian organik daripada karbon dioksida dan air dengan menggunakan tenaga suria yang diserap oleh klorofil;

memfotosintesiskan menukarkan karbon dan air menjadi makanan melalui proses fotosintesis.

berkongsi