fotosensitif

(Fizik) peka terhadap sinaran elektromagnet, terutamanya cahaya:
kertas ~.

berkongsi