fleksibel

1. boleh diubah atau disesuaikan (dengan mudah):
ini merupakan suatu proses yang ~;

2. mudah berubah (sikap, keputusan, dan lain-lain) mengikut keadaan baru dan lain-lain, luwes:
pemimpin yang baik haruslah mempunyai nilai yang ~ dalam dirinya, iaitu sanggup menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan.

kefleksibelan keadaan fleksibel, keluwesan.

berkongsi