fleksibiliti

perihal (keadaan atau sifat) fleksibel, kefleksibelan:
keadaan itu bukan sahaja menggambarkan ketiadaan ~ dalam pelaksanaan projek.

berkongsi