fleksi

(Linguistik)

1. perubahan bentuk kata mengikut perbezaan waktu, jantina, jumlah, dan sebagainya, seperti yang berlaku pada bahasa Inggeris (mis try dan tried);

2. (proses) penambahan imbuhan pada kata akar atau dasar.

berkongsi