figuratif

menunjukkan makna (perkataan, rangkai kata, dan sebagainya) yang lebih abstrak atau imaginatif daripada makna biasanya, bersifat kiasan atau lambang:
sejauh mana keberhasilan seseorang penulis skrip itu mengolah dialognya sebagai bahasa kreatif yang sifatnya imaginatif, dan ~.

berkongsi