figura

perwakilan (representasi) (terutamanya bentuk manusia) dalam lukisan atau ukiran:
ini dilambangkan oleh ~ yang bersendirian pulang, memikul sebuah bakul.

berkongsi