culim

1. sejenis paip tembakau atau candu;

2. paip (tembakau atau candu) yang dihisap.

berkongsi