cula II

[Kelantan] tanda (akan kalah), alamat (akan kalah).

berkongsi