cucur II

[Kelantan], [Terrenganu];

mencucurkan memulangkan wang (baki daripada membeli barang).

berkongsi