cucur I

aliran (pancaran) ke bawah (air dan lain-lain):
tanah yang dibelinya dengan harta ~ peluhnya sendiri;

bercucuran mengalir ke bawah, memancur ke bawah, berpancaran ke bawah:
seraya ia menangis ~ air matanya bagai manik diurai;

mencucuri
1. menuang air dan sebagainya pada, menyirami, menjirus:
dia ~ kakinya yang berlumpur dengan air;

2. melimpahkan rahmat dan sebagainya ke atas atau pada seseorang:
Tuhan ~ makhluk-Nya dengan rahmat;
semoga Allah ~ kita dengan rahmat dan hidayah-Nya;

mencucurkan
1. mengalirkan turun, memancarkan, memancurkan;
~ air mata menangis;

2. memberikan (mengurniakan dan sebagainya) banyak-banyak, melimpahkan:
semoga Allah sentiasa ~ rahmat-Nya ke atas roh kedua-dua orang tua kami yang sangat dikasihi;

cucuran aliran ke bawah, pancaran, pancuran;
~ atap hujung atap tempat air hujan jatuh;
~ harta pembahagian harta kepada waris (kewarisan harta).

berkongsi