cetar

~-cetir bunyi cemeti (sambuk, pecut, dan lain-lain).

berkongsi