cerbis

jatuh pada tepinya (seperti tebing sungai dan lain-lain).

berkongsi