cengkerik

sejenis serangga, jengkerik, keridik.

berkongsi