celat

[Jakarta];

mencelat
1. melompat jauh (tinggi);

2. [kiasan] melambung tinggi (berkenaan (dengan) harga).

berkongsi