celas

~-celus keluar masuk (rumah dan lain-lain), celam-celum.

berkongsi