celaru

bercelaru tidak tentu arah, tidak beraturan (berketentuan, keruan, dan lain-lain), kacau-bilau:
rancangan kita yang ~ ini;

mencelarukan menyebabkan celaru, mengacau-bilaukan:
~ fikiran;

kecelaruan perihal bercelaru (berkenaan (dengan) keadaan, fikiran, dan lain-lain), keadaan kacau-bilau:
~ yang wujud apabila agama Taoisme, Hindu, dan Islam dianggap sama sudah jelas menunjukkan kejahilan.

berkongsi