cek II

[bahasa percakapan] memeriksa ada tidaknya atau benar tidaknya (barang, kira-kira, dan lain-lain).

berkongsi