carta

1. peta yang disediakan untuk membantu pelayaran atau penerbangan;

2. helaian yang memberikan maklumat (mis mengenai iklim, kedudukan dan perkembangan perniagaan, struktur organisasi, prestasi kerja, dan lain-lain) dalam bentuk graf, jadual, atau gambar rajah;
~ alir = ~ aliran (Komputer) gambar rajah atau perwakilan grafik yang digunakan untuk menunjukkan logik dan urutan sesuatu atur cara komputer, atau untuk memaparkan langkah-langkah pemprosesan yang dilakukan;
~ pai sejenis gambar rajah atau perwakilan grafik untuk memaparkan pembahagian atau pecahan data, maklumat, dan lain-lain dalam bentuk bulatan yang dibahagi-bahagikan;
~ palang sejenis gambar rajah atau perwakilan grafik yang menggunakan jalur yang sama lebar secara menegak atau mendatar untuk mewakili maklumat atau data;

mencartakan
1. merakamkan sesuatu maklumat dalam bentuk carta:
~ perubahan suhu setiap dua hari;

2. [kiasan] merangka atau menyusun sesuatu gagasan secara teratur:
penubuhan Umno di Istana Besar Johor pada 11 Mei 1946 menjadi gagasan besar bagi ~ masa depan agama, bangsa dan tanah air;

pencartaan perihal (proses atau perbuatan) mencartakan:
~ pergerakan harga barang keperluan asas;

pencarta (Ekonomi) orang yang menggunakan carta tertentu untuk menganalisis dan meramalkan pergerakan harga saham atau pasaran saham pada masa hadapan.

berkongsi