cantel

[Jawa];

jarum (peniti) ~ jarum penyemat;

mencantelkan menyangkuntukan;

cantelan tempat menyangkuntukan sesuatu, sangkutan.

berkongsi