bortel

bortol [Indonesia-Belanda] sejenis lobak merah.

berkongsi