boros

1. terbuka, terurai, lepas (tali yang diikatkan);

2. tidak hemat, suka mengeluarkan wang berlebih-lebih, suka memakai barang-barang berlebih-lebih:
ia hidup terlalu joli dan ~;
kalau ~ lekas kerugian
(peribahasa) orang yang boros itu akhirnya beroleh kesusahan;

berboros berlaku boros:
mereka menjaga diri daripada ~ atau berhutang;

memboroskan mengeluarkan (membelanjakan) wang berlebih-lebihan (membuang-buang wang), menggunakan barang-barang dan lain-lain berlebih-lebihan (dengan cara yang membazir):
sejak orang tuanya meninggal, ia banyak ~ harta benda;

keborosan keadaan boros, sifat boros;

pemborosan perihal boros atau memboroskan, perbuatan memboroskan (wang, barang, dan lain-lain);

pemboros orang yang boros atau bertabiat boros.

berkongsi