bos I

[Indonesia-Belanda] (se)bungkus yang berisi beberapa batang (rokok dan lain-lain).

berkongsi