boleh terima

kebolehterimaan perihal atau keadaan boleh diterima:
jika berada di luar batas ~, cari jalan untuk membuat penyelarasan.

berkongsi